Hoffwn hysbysu eich darllenwyr fod clinigau galw i mewn i drin a chynnal cymorthyddion clyw wedi ail gychwyn yn y Bala.  Fe’u cynhelir ar y pedwerydd ddydd Gwener o bob mis yn y Feddygfa rhwng deg y bore a hanner dydd.

 

Bryn Williams

Trawsfynydd