Does dim angen i mi ddweud wrthych chi mai rygbi fydd pob dim am y… arhoswch funud… chwe wythnos nesaf. Bu rhaid i mi jecio hynna rŵan, mae’r Cwpan Byd yma’n para’n hir dydi! Bron i ddeufis o’r dechrau i’r diwedd.