Roeddwn i’n cwyno ychydig wythnosau yn ôl am ddiffyg comedi ar S4C. Roeddwn i’n gwybod bryd hynny fod Anfamol ar y ffordd ond nid oeddwn yn gwybod ei bod am fod cweit mor ddoniol! Sôn am sitcoms oeddwn i bryd hynny ac nid dyna sydd yma. Drama ydi hi, ond drama gomedi yn sicr ac mae’n rhywbeth i’w groesawu.