Ers rhai blynyddoedd mae rhai o Wynedd wedi cysylltu â Dyfodol i’r Iaith i fynegi pryder nad yw eu disgyblion yn cael cyfle i astudio eu holl bynciau trwy’r Gymraeg, fel sy’n bosibl mewn ysgolion uwchradd Cymraeg ledled Cymru.

Rydym yn ymwybodol ers ugain mlynedd a mwy bod cyfrannau trosglwyddo o ysgolion cynradd Cymraeg Gwynedd i ysgolion uwchradd Cymraeg yn wannach nag yn siroedd y de-ddwyrain a mannau eraill.