Ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol ym Moduan bu’r Gweinidog Addysg yn trafod addysg Gymraeg, cadw cadarnleoedd yr iaith yn fyw a’i obeithion ar gyfer Eisteddfod 2024…

 

Ar gychwyn Awst roedd Gweinidog y Gymraeg ac Addysg Llywodraeth Cymru yn amlwg iawn ar faes yr Eisteddfod ym Moduan, yn trafod popeth o ddyfodol cymunedau Cymru i addysg cyfrwng Cymraeg.