Efallai ei fod yn rhywbeth rhyfedd i’w ddweud, ond rydw i’n bod yn ddidwyll pan dw i’n datgelu mai’r cyfnod cyn i’r tymor gychwyn o ddifrif yw fy hoff ran o’r calendr pêl-droed.