Difyr gwrando ar sgwrs y Llafurwr, yr Athro Syr Deian Hopkins ar Radio Cymru ar fore Sul. Daethom i ddeall ei fod yn un o’r miliwn wnaeth orymdeithio yn Whitehall yn erbyn rhyfel Irac. Deg mas o ddeg Deian!

Aeth ymlaen parthed annibyniaeth, i geisio ein hargyhoeddi na allai’r “un wlad fod yn hollol annibynnol, fod rhaid masnachu gyda gwledydd eraill”.

Wel Deian bach – rydyn ni’n gwybod hynna w!

 

Ronnie Lewis

Crymych