Roedd yn ddiddorol darllen erthygl yn The Times am gynllun yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol i blannu coed brodorol yn Eryri. Yn rhannol o achos y ffordd roedden nhw wedi parchu penderfyniad y parc cenedlaethol i gael ei alw yn ‘Eryri’. Ar ddechrau’r erthygl, ddaru nhw gyfeirio at ‘Snowdonia, which is known as Eryri in Welsh’ ac o hynny ymlaen roedden nhw’n defnyddio ‘Eryri’ bob tro. Diolch yn fawr Amserau Llundain!