Enillydd Ysgoloriaeth Nansi Richards 2023, sy’ werth £1,500, yw Anna Phillips o Glunderwen, Sir Benfro. Dyma hi’n sefyll ar lawnt plasty Gregynog lle cafodd y gystadleuaeth ei chynnal ddydd Sul (14 Mai).