Planhigyn blodeuol yw Garlleg gwyllt ac mae modd defnyddio’i wreiddyn yn lle garlleg i roi blas ar fwyd.

Hefyd, dywedir y gall gynorthwyo’r claf sy’n dioddef o asma a chlefydau eraill sy’n ymwneud â’r ysgyfaint a bod yn y planhigyn elfennau sy’n clirio’r gwaed.