Arfon Haines Davies sy’n traddodi darlith flynyddol Ymddiriedolaeth Kyffin Williams eleni. Yma mae’r darlledwr adnabyddus yn rhannu â Golwg rai o’i hanesion am yr arlunydd enwog, y daeth i’w adnabod yn dda ar ôl galw i’w gartref ym Mhwllfanogl ger Llanfairpwll ar Ynys Môn un p’nawn…