Er bod y Seintiau Newydd wedi ennill eu pymthegfed Uwch Gynghrair Cymru gyda phum gêm i sbario’r tymor hwn, roedd yn rhaid iddyn nhw aros tan ddydd Sadwrn i gael eu bachau ar dlws nobl prif gynghrair ein gwlad.