Mae Elin Owen wrth ei bodd gyda chaneuon newydd gan gwpwl sy’n dod â rhywbeth unigryw a ffresh i’r Sîn Roc Gymraeg…

Dw i ddim yn cofio’r tro diwethaf i fi fwynhau casgliad cyfan o ganeuon cystal â Dos Bebés gan Rogue Jones.

Dyma albwm sy’n crisialu cariad o bob math mewn modd pur a theimladwy, ond mae rhan fawr ohono yn ymroddedig i gariad dau aelod Rogue Jones – Bethan ac Ynyr – at eu plant, a’u profiadau o fod yn rhieni.