O afonydd hudolus i raeadrau byrlymus, mae nofiwr gwyllt o Fro Morgannwg yn awyddus i rannu rhai o byllau nofio gwyllt gorau’r de gydag anturiaethwyr eraill.