‘DAL ATI’ meddai’r poster, mewn llythrennau breision gwyn ar gefndir coch. Ar gyfer hanner marathon Caerdydd yr argraffwyd y poster, ond erbyn hyn, nid annog rhedwyr mae o, ond loetran ar fy ffrij, ei neges HOLL GAPS yn cyfarwyddo fy mywyd bob dydd.