Ychydig ddyddiau ar ôl clywed y newyddion, cofiodd Llew nad oedd o wedi cwrdd â Gareth Bale erioed, a rhywsut, er nad oedd y peth yn gwneud unrhyw fath o synnwyr, roedd hynny’n sioc iddo.

Roedd Bale yn fêt.