Roedd cefnogwyr Y Deyrnas Unedig wrth eu boddau pan ddaeth dyfarniad y Goruchaf Lys: does gan Lywodraeth yr Alban ddim hawl i gynnal refferendwm annibyniaeth oherwydd mai mater i San Steffan ydi’r cyfansoddiad a does gan yr Alban ddim hawl sylfaenol i hunan-lywodraeth.