Mae’r Gymdeithas Bêl-droed wedi bod yn gosod hetiau bwced anferth ledled y wlad, fel yr un yma ar y Maes yng Nghaernarfon.

Dyma fersiynau anferth o’r hetiau sydd yn boblogaidd iawn ymysg cefnogwyr Cymru.