Mae sgil effeithiau Brexit, Covid-19, chwyddiant a chyfraddau llog yn gwasgu, meddai arweinydd y cyngor sir…

Mae trigolion Ceredigion yn wynebu “storm berffaith” wrth i sgil effeithiau Brexit, Covid-19, chwyddiant a chyfraddau llog wasgu’r pwrs cyhoeddus.

Dyna rybudd Bryan Davies, ddaeth yn Arweinydd Cyngor Sir Ceredigion ym mis Mai, a hynny ar ôl degawd yn