Efallai y clywsoch chi am grwpiau roc fel Angylion Stanli, Crys, a Diawled… ond beth am Gari Prysor, Urien, a Coch Glas a Chwythu Mas?

Bando, Geraint Jarman, Trwynau Coch, Meic Stevens, Maffia Mr Huws, Edward H Dafis, Steve Eaves, Sobin a’r Smaeliaid… mae nifer fawr o artistiaid yr 1980au yn enwau sy’n dal yn gyfarwydd heddiw.