Nôl ym mis Mai 2019 fe gynhaliwyd y rali gyntaf dros annibyniaeth yng Nghaerdydd, a’r sôn oedd bod hyd at dair mil o bobol yno.

Ddydd Sadwrn diwethaf roedd y nifer yn dangos eu lliwiau wedi mwy na threblu wrth i ddeng mil fynychu’r rali yn y brifddinas.