Mae Cyfarwyddwr Artistig 35 oed Llenyddiaeth Cymru yn byw ym mhentref Cwm-y-glo ger Llanrug yng Ngwynedd, ac yn ysgwyddo cyfrifoldebau newydd…

Sut deimlad yw cael eich penodi’n gyd-Brif Weithredwr Llenyddiaeth Cymru?

Mae o’n fraint fawr. Dw i wedi bod efo Llenyddiaeth Cymru ers y diwrnod cyntaf iddyn nhw gael eu sefydlu. Felly, mae cael camu fyny i fod yn Brif Weithredwr ar y cwmni yn freuddwyd oes.

Beth hoffech chi wneud?