Yn yr oesoedd a fu, roedd yn rhaid cyhoeddi brenin neu frenhines newydd yn Lloegr yn syth wedi i’r hen deyrn farw rhag ofn i ryw ymhonnwr neu’i gilydd ymddangos o rywle a hawlio’r goron iddo fe neu iddi hi ei hun.

Ryw fath o achub y blaen ar unrhyw un arall allai fod â rhyw fath o hawl wahanol ar Goron Lloegr.