Roedd siop llyfrau Palas Print yng Nghaernarfon yn dathlu ei ben-blwydd 20 oed ddydd Sadwrn gyda chyfres o ddigwyddiadau llenyddol, a chafodd Golwg air gydag Eirian James, perchennog y siop, yng nghanol y bwrlwm.