Dyfalaf na fydd y rhan fwyaf o ddarllenwyr y golofn hon mewn galar dros y gyn-Frenhines – ac i chi’n benodol mae’r golofn wythnos yma. Nid fy marn na’m teimladau a geir yma, ond cyngor.