Dyma flas ar Sgen i’m Syniad – Snogs, Secs, Sens, llyfr ffraeth a di-flewyn-ar-dafod Gwenllian Ellis o Ben Llŷn sy’n cofnodi rhai o hanesion ei hieuenctid gwyllt ym Mhwllheli…

Colli pwysau i ddenu hogia