Os mai Emyr Llywelyn a fi yw’r plismyn iaith, Huw Onllwyn yw’r tsîff cylprit. Gwell iddo ddisgwyl cnoc ar ei ddrws eni dei nawr.

Cynog Dafis (Ditectif Sarjant)

Llandre

Bow Street