Mae’r actores a sgrifennwr 29 oed o Ben-y-bont ar Ogwr yn y ffilm Brian and Charles, sydd yn y sinemâu ar hyn o bryd, a’r gyfres deledu boblogaidd, Craith.

Mae ganddi broject newydd ar y gweill gyda Sky a bu yn perfformio monolog yn y Steddfod yn Nhregaron…

Sut beth oedd y fonolog yn y Steddfod?