Mae dwy ffrind o Ddyffryn Nantlle wedi agor caffi a stiwdio ioga ar un o draethau’r gogledd, gyda’r pwyslais ar gynnyrch lleol, ffres, tymhorol a chynaliadwy…

Wedi eu magu yn Nyffryn Nantlle yng Ngwynedd, fe aeth Cadi Fôn ac Anwen Haf ymlaen fel nifer o ogleddwyr eraill lawr yr A470 am Gaerdydd.