Y llyfr dw i ar ganol ei ddarllen

Dw i reit yng nghanol darllen The Mountains Sing gan Nguyễn Phan Quế Mai. Fe’i cefais yn rhodd gan fy chwaer-yng-nghyfraith, Eirian James, sydd yn rhedeg siop lyfrau Palas Print yng Nghaernarfon. Mae hi’n olrhain hanes dwy genhedlaeth o fenywod yn Fietnam, ac felly yn ei gwneud yn waith darllen anodd a thorcalonnus o drist. Mae Eirian wedi dweud wrtha i am sticio ati – er fy mod i am s