Huw Bebb sydd wedi bod yn holi rhai o gynghorwyr benywaidd y gogledd orllewin sydd ar flaen y gad…

Mae rhywun yn dueddol o feddwl am gynghorydd fel dyn gwyn, gyda gwallt gwyn, sydd wedi hen ymddeol, ac mae’n debyg fod yna dal gryn dipyn o wirionedd i’r ddelwedd hon.