Doeddwn i byth yn mynd i Qatar. Mae’n rhy boeth i gochyn fel fi, ac mae’n rhy bell. Pam bod yna Gwpan y Byd yn cael ei chynnal ym mis Tachwedd, eniwe?