Marie Antoinette a’i ‘chacen’ sy’n dod i’r meddwl wrth weld trefniadau’r partïon Jiwbilî yn digwydd ynghanol argyfwng costau byw.

Mi fyddai’r holl arian y mae rhai fel y Loteri Genedlaethol yn ei roi tuag at y dathlu mawr yn mynd yn llawer pellach ac at bwrpas gwell pe bai’n mynd i fanciau bwyd.