Huw Bebb sy’n bwrw golwg ar bwy sy’n rheoli cynghorau sir y wlad…

Wel, mae hi’n wythnos newydd ac mae tirlun llywodraeth leol Cymru yn edrych yn wahanol, ond ddim yn rhy wahanol, yn dilyn etholiadau’r cyngor sir yr wythnos ddiwethaf.

Mae’r pleidiau i gyd wedi cael cyfle i asesu’r canlyniadau ac mae yna hen ddigon i’w drafod, oes wir.