Mae clasur o lyfr gan Wyddel a fu’n crwydro Cymru yn y 1930au nawr ar gael yn yr iaith Gymraeg… 

Llyfr o’r 1930au gan Wyddel am ei road trip drwy Gymru. Dyna i chi rywbeth na fyddai sawl Cymro sy’n ymhyfrydu yn niwylliant ein cymdogion Celtaidd yn Iwerddon yn gallu ei wrthod.