Ddydd Mawrth daeth 95,000 o blant ac oedolion y wlad at ei gilydd ar zoom i ddathlu pen-blwydd yr Urdd yn gant oed.