Colli pwysau, rhedeg marathon, dysgu iaith newydd… dyma rai o’r addunedau mwyaf cyfarwydd ar ddechrau Blwyddyn Newydd. Ond mae’r pandemig wedi gwneud i ambell Gymro adnabyddus ailystyried y pethau pwysig mewn bywyd…

Rhian Cadwaladr, awdures, actores, cogyddes, Rhosgadfan ger Caernarfon