Dw i’n ymwybodol iawn fy mod i’n sôn am rygbi a phêl-droed yn gymharol aml yn y golofn hon. Ond i fod yn deg, mae rygbi a phêl-droed yn ffurfio cyfran go-lew o arlwy gwreiddiol ein sianeli radio a theledu! Mae hynny’n iawn i greaduriaid fel fi ond braidd yn ddiflas i’r rhai sydd â dim diddordeb efallai.