Doedd John Roberts ddim yn malio taten am ddod yn ail yng nghystadleuaeth y Daniel Owen yn yr Eisteddfod AmGen eleni …

Mae’r awdur a’r darlledwr John Roberts ar fin cyhoeddi ei ail nofel. Fe fydd hyn yn newyddion da i’r rheiny a gafodd flas mawr ar ei nofel gyntaf, Gabriela.