Mae hi’n bryd i ni roi’r gorau i ddathlu ein methiannau, yn ôl awdur llyfr ar hanes Cymru …

Er mai at bobol ifanc mae’r llyfr newydd Hanes yn y Tir wedi ei anelu, mi fyddai’n apelio at bobol o bob oed sydd am ddysgu am hanes Cymru, oherwydd ei symlrwydd.