Y llyfr dw i ar ganol ei ddarllen

Ddôth Mam i weld fi wythnos yma gan ddod â Pum Diwrnod a Phriodas gan Marlyn Samuel ac Y Stori Orau gan Lleucu Roberts gyda hi. Mae campervan VW yn ymddangos yn nofel Lleucu. Frida ydi enw ein VW ni, felly esgus da i fynd ynddi i ddarllen y nofelau yma a mwynhau paned o’r thermos.