Mae Gohebydd Celf Golwg wedi ceisio mynd at wraidd yr hyn y mae’r dathliad Prydeinig yn ei olygu i Gymru fach. Jest peidiwch â’i alw’n ‘Festival of Brexit’, da chi, meddai Non Tudur…