Mae yna broblem gyda’r diwydiant teledu yng Nghymru, meddai’r actores adnabyddus Sharon Morgan sy’n aelod o Gyngor Cyfathrebu Cymru… 

Sharon Morgan