I ddathlu ei ben-blwydd yn 60 oed ym mis Gorffennaf, roedd y cyflwynydd teledu Gareth Jones – neu ‘Gaz Top’ fel mae’n cael ei adnabod – wedi gosod her a hanner i’w hun… nofio 60 cilomedr ym moroedd, afonydd, llynnoedd a chronfeydd dŵr Cymru. Yma, mae’n egluro’r chwe pheth mae o wedi dysgu amdano fo’i hun wrth ffilmio cyfres i S4C am yr her epig…

1