Ffilm o’r enw Baba, am lanc hoyw yn Libya, gipiodd y brif wobr yng ngŵyl ryngwladol ffilmiau byrion LGBT+ Iris yng Nghaerdydd eleni.