Yng nghylchgrawn Golwg yr wythnos ddiwetha’, dywedodd yr actor Sharon Morgan bod Bafta Cymru – sydd newydd gyhoeddi ei enwebiadau eleni – wedi mynd yn “ffars”, am ei fod yn gwobrwyo cynnyrch “na wnelo dim â Chymru”. Dyma ymateb gan Angharad Mair, Cadeirydd Bafta Cymru…