Yr wythnos hon mae hi yn ugain mlynedd ers ymosodiadau 9/11, digwyddiad a daniodd dau ddegawd o ryfela yn Affganistan.

Ond gyda byddinoedd ‘y Gorllewin’ bellach wedi troi am adref, mae yna gryn feirniadaeth o’r modd y tynnodd Joe Biden ei filwyr allan o’r wlad.

Ddiwrnodau’n unig cyn i’r UDA godi pac, roedd Prif Weinidog Prydain yn ymbil ar yr Arlywydd i gadw presenoldeb ei filwyr yno wedi 31 Awst.