Mae aelod o dîm criced Morgannwg enillodd Gwpan Royal London, y gystadleuaeth 50 pelawd, ar Awst 19 yn dweud ei fod e’n gobeithio y gall y fuddugoliaeth esgor ar gyfnod llwyddiannus yn hanes y clwb.