Y llyfr dw i ar ganol ei ddarllen

Shadowplay gan Tim Marshall (stori gohebydd Sky am ryfel Iwgoslafia). Stori gignoeth sy’n sôn am brofiad y newyddiadurwr o ohebu ar ryfel Iwgoslafia i Sky ar ddechrau’r 1990au. Fel newyddiadurwr fy hun, mae’n ddifyr darllen am y dewisiadau a’r amgylchiadau dychrynllyd oedd o’n eu hwynebu.

Y llyfr a newidiodd fy mywyd