Trwy’r bomiau a’r bwledi mae Affganistan wedi profi 20 mlynedd o wrthdaro milwrol.

Ers 2001 mae byddinoedd cenhedloedd NATO, dan arweiniad yr UDA wedi bod yn bresennol yn y wlad gyda Phrydain yn chwarae ei rhan.

Ond gyda milwyr y Gorllewin yn raddol ymadael, mae’r mudiad eithafol wedi tynhau ei gafael ar y wlad gan gipio trefi a dinasoedd ar garlam dros yr wythnosau diwethaf.

Mae’r dyfodol yn ansicr, gyda hawliau menywod a rhyddid gwleidyddol trigolion y wlad yn y fantol.